IŠČI:
  • Maribor
  • Maribor
  • Maribor
  • Maribor
Besednjak poslovne komunikacije PDF Print E-mail

Glosar

 

Gospodarstvo

Glosar ekonomskih izrazov:
http://lojze.lugos.si/~darja/resources/glossaries/economics.html

Glosar elektronskega poslovanja:
http://lojze.lugos.si/~darja/resources/glossaries/e-business.html

Glosar gospodarstva in politike:
http://www.slovarji.info/dictionaries/en_sl_dictionary_of_economy_and_politics.pdf

Glosar SKIS - Standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev:
http://www.stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=3347

Glosar Vodnika po znanju projektnega vodenja:
http://www.pmi-slo.org/PMI/PMI.nsf/f1?OpenFrameSet&Frame=main&Src=%2FPMI%2FPMI.nsf%2F0%2Fe119676c44fe8e04c125748f004045f1%3FOpenDocument%26AutoFramed
in
http://www.pmi-slo.org/PMI/PMI.nsf/0/9c3ab2a8482e0450c1256e600046237c/$FILE/Besednjak%20PMBok%202000%20%28predlog%20za%20obravnavo%29.pdf

Glosar SKD – Standardne klasifikacije dejavnosti:
http://www.stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=1891

in SKD v angleščini:
http://fifoost.org/database/nace/nace-en_2002c.php

in SKD v nemščini:
http://fifoost.org/database/nace/nace-de_2002c.php

Glosar SMTK – Standardne mednarodne trgovinske klasifikacije:
http://www.stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=2163

Glosar jedrske energije:
http://lojze.lugos.si/~darja/resources/glossaries/nuclear.html

Glosar jedrske tehnike in varstva pred sevanji:
http://www.djs.si/pojmovnik/

Glosar s področja izobraževanja:
http://www.zizmond.info/term/term.htm

Pedagoški tezaver:
http://www.zizmond.info/term/tezaver1.htm

Glosar pedagoških pojmov:
http://www.zizmond.info/term/tezaver.htm

Glosar SKP – Standardne klasifikacije poklicev:
http://www.stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=1182

Glosar žargona na internetu:
http://sl.wikipedia.org/wiki/Internetni_sleng

Glosar telekomunikacij:
http://slovar.ltfe.org/

Glosar kratic s področja telekomunikacij:
http://antena.fe.uni-lj.si/slovar.php

Glosar za statistiko transporta:
http://www.stat.si/doc/pub/glosar_transport.pdf

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp6/pdfdocs/glossen3.pdf

Glosar transporta:
http://www.slovarji.info/dictionaries/en_sl_dictionary_of_transport.pdf

Glosar za varnostne pasove:
http://www.slovarji.info/dictionaries/en_de_sl_dictionary_of_safety_belts.pdf

Glosar terminov v spletnem oglaševanju:
http://www.iprom.si/slovar.html

Glosar izrazov s področja tržnih raziskav:
http://www.mediana.si/domov/

Glosar GEMET (splošni večjezični okoljski besednjak):
http://www.eionet.europa.eu/gemet

Glosar INSPIRE (s področja evropske infrastrukture za prostorske podatke):

http://www.inspire.mop.gov.si/upload/Slovar-Glossary.pdf

Glosar standardnih opozoril za označevanje nevarnih snovi in pripravkov:

http://www.slovarji.info/dictionaries/en_de_sl_dictionary_of_safety_sentences.pdf

Glosar kvalifikacije odpadkov:

http://www.stat.si/doc/vsebina/27/Klasifikacijski_seznam_odpadkov.doc

http://www.dztps.si/glos/EWC_Klasifikacijski_seznam_odpadkov.doc

Glosar odpadkov:
http://www.slovarji.info/dictionaries/de_sl_dictionary_of_waste.pdf

http://www.slovarji.info/dictionaries/en_sl_dictionary_of_waste.pdf

Glosar s področja podnebnih sprememb:
http://www.focus.si/files/Publikacije/slovarcek.pdf

Glosar s področja radioaktivnih odpadkov:
http://www.arao.si/index.php?menu_id=450

Glosar tehnike varstva okolja:
http://www.slovarji.info/dictionaries/de_sl_dictionary_of_environmental_technology.pdf

Glosar s področja okoljevarstva:
http://lojze.lugos.si/stp/okoljevarstvo.html

 

Turizem

Glosarji turističnih izrazov in turistični glosarčki:

http://lojze.lugos.si/~darja/resources/glossaries/tourism1.html

http://www.p-art.si/test/lingua/files/slovensko_angleski.pdf

http://www.p-art.si/test/lingua/files/anglesko_slovenski.pdf

http://lojze.lugos.si/~darja/resources/glossaries/tourism2.html

http://www.p-art.si/test/lingua/files/slovensko_nemski.pdf

Glosar angleških zemljepisnih imen:
http://www.ff.uni-lj.si/publikacije/jis/lat2/045/78c05.htm

Glosar imen držav:
http://www.gu.gov.si/fileadmin/gu.gov.si/pageuploads/PROJEKTI/Registri/KSZI/abecedni.html
http://www.zrc-sazu.si/dp/standardizirana.htm

Glosar geografskih izrazov:
http://www.slovarji.info/dictionaries/en_de_sl_sp_fr_dictionary_of_geographical_terms.pdf

Glosar izrazov povezanih s slapovi:
http://www.burger.si/dictionary.htm

Glosar toponimske terminologije:
http://www.gu.gov.si/fileadmin/gu.gov.si/pageuploads/PROJEKTI/Registri/KSZI/top_slovar.pdf

Glosar tujih zemljepisnih imen:
http://prostor.gov.si/zem_imena/zemImena.jsp
http://prostor.gov.si/zem_imena/pdf/zem_imena.pdf

Glosar pijač:
http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/1999/di/kosmrlj/KOKTAJLI/Seznam%20pijac.htm

Glosar vinskih izrazov:
http://lojze.lugos.si/~darja/resources/glossaries/wine.html

Glosar izrazov iz aikida:
http://www.ki-aikido.info/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=11&Itemid=25

Glosar izrazov iz sankukai karateja:
http://www.sankukai.org/content.asp?page=320

Glosar kolesarskih izrazov:
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/bikelexicon_web72.pdf

Glosar kolesarstva:
http://www.slovarji.info/dictionaries/en_sl_dictionary_of_bicycles.pdf
http://www.slovarji.info/dictionaries/de_sl_dictionary_of_bicycles.pdf

Glosar nogometa:
http://www.slovarji.info/dictionaries/en_sl_dictionary_of_sports.pdf

Glosar potapljaštva:
http://17slon.com/kbg/glosarji/potapljastvo.htm

 

Finance

Glosar bančnih izrazov:

Abanka: http://www.abanka.si/sys/cmspage.aspx?MapaId=275

NKBM: http://www.nkbm.si/slovarcek?indexeditemid=833847

SKB: http://www.skb.si/slovar-bancnih-izrazov

Reiffeisen bank: http://www.raiffeisen.si/slovar_bancnih_izrazov

Glosar borznih izrazov:

Ljubljanska borza: http://www.ljse.si/cgi-bin/jve.cgi?doc=791&sid=

Delnice za začetnike: http://www.stocks-for-beginners.com/stock-market-terms.html

Alta: http://www.alta.si/Slovar_izrazov

Finančna točka: http://www.financna-tocka.si/sys/cmspage.aspx?MapaId=4254

Finport: http://www.finport.si/Dokument.aspx?ID=102&mID=113

Ilirika: http://www.ilirika.si/abc_investiranja/slovar_izrazov.aspx

KD group: http://www.kd-group.com/?subpage=46

Perspektiva: http://www.perspektiva.si/index.php?id=35

Soleco: http://www.zlatkoturkovic.com/index.php?viewPage=37

 

Glosar carinske nomenklature:
http://taric-curs.gov.si/itaric/Prog51.jsp?pakcija=nov&plang=SL

Glosar davčnih izrazov:
http://17slon.com/kbg/glosarji/finance.htm

Glosar finančnih izrazov:
http://www.finance.si/slovar.php?mode=abc&abc=A

Glosar najpogostejših finančnih pojmov:
http://www.replika.si/racunovodski_slovar.php

Glosar izrazja s področja financ:
http://www.mastercardbusiness.com/assets/eu/publications/guides/terms/slovene_glossary.pdf

Glosar standardov revidiranja:
http://www.si-revizija.si/revizorji/dokumenti/msr/prirocnik_medn_objav/3-slovar/slovar_07.pdf

Glosar standardov strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju:
http://www.theiia.org/guidance/standards-and-guidance/ippf/standards/

Glosar izrazov s področja zavarovalništva:
http://www.slovarji.info/dictionaries/de_sl_dictionary_of_insurance.pdf

 

Politika in državna uprava

Glosar o azilu in migraciji:
http://emn.intrasoft-intl.com/Glossary/index.do

Glosar predpisov EU (vzporedni korpus):
http://evrokorpus.gov.si/k2/

Glosar IATE (interaktivne evropske terminologije):
http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryLoad.do;jsessionid=9ea7991c30d8825d5ebf38fc4a7eb474d7bc79963412.e3iLbNeKc3mSe3aNbxuQa3mRci0?method=load

Glosar pojmov vezanih na Evropski parlament:
http://ljubljana.adagio4.eu/ressource/static/files/SLOVAR__268EK_IZRAZOV__EU-EP_final.pdf

Glosar predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU:
http://www.gsv.gov.si/fileadmin/gsv.gov.si/pageuploads/Slovensko-anglesko-francoski_slovar_predsedovanja_090108.doc

Glosar Računskega sodišča:
http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/Glosar?OpenForm

Glosar nacionalne zakonodaje:
http://eur-lex.europa.eu/n-lex/

 

Splošno

Slovarji Pons:
http://www.pons.si/index.php

Evroterm (najobsežnejša terminološka zbirka):
http://evroterm.gov.si/

Termania (dostop do Amebisovih slovarjev in SSKJ):
http://www.termania.net/

Institut za proste slovarje (angleško-slovenski in francosko-slovenski slovar:
http://www.slovarji.org/anglescina

Ang.-slo. In slo.-ang. slovarček:
http://www.freelang.net/dictionary/slovenian.php

Angleško-slovenski slovarček:
http://www.p-art.si/test/lingua/files/anglesko_slovenski.pdf

Slovensko-angleški slovarček:
http://www.p-art.si/test/lingua/files/slo-ang.pdf

Slo.-ang.-madž. slovarček:
http://www.p-art.si/test/lingua/files/slo-ang-mag.pdf

Madž.-ang.-slo. slovarček:
http://www.p-art.si/test/lingua/files/mag-ang-slo.pdf

Nemške izposojenke v slovenskem jeziku:
http://www.arcticae-horulae.si/

Pleteršnikov slovensko-nemški slovar:
http://bos.zrc-sazu.si/pletersnik.html

Nem.-ang.-slo. slovarček:
http://www.p-art.si/test/lingua/files/nem-ang-slo.pdf

Slo.-ang.-nem. slovarček:
http://www.p-art.si/test/lingua/files/slo-ang-nem.pdf

DE-SL šolski slovar:
http://www.praktik.org/media/solski_slovar-slonem-nemslo_2008-barvne_strani.pdf

Slovar tujk:
http://www.slovartujk.net/

Največja zbirka slovarjev in prevajalnikov besedil:
http://www.spletni-slovar.com/

Wikislovar:
http://sl.wiktionary.org/wiki/Glavna_stran

Glosar slovensko-angleških nepravih prijateljev:
http://mgolobic.tripod.com/eng/ffang.htm

Angleško-slovenski glosar lažnih prijateljev:
http://www.dztps.si/glos/ff.doc

Lažni prijatelji med slovanskimi jeziki:
http://en.wikibooks.org/wiki/False_Friends_of_the_Slavist