IŠČI:
  • Maribor
  • Maribor
  • Maribor
  • Maribor
Opis projekta PDF Print E-mail

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega programa za vseživljenjsko učenje.

 

MIG-KOMM-EU – Večjezična medkulturna poslovna komunikacija za Evropo

MIG-KOMM-EU - Mehrsprachige interkulturelle Geschäftskommunikation für Europa

 

 

Kratka predstavitev projekta

(Kurze Vorstellung des Projekts)

 

V okviru Evropskega programa za vseživljenjsko učenje in pod vodstvom Inštituta za medkulturno komunikacijo iz Nemčije (Institut für interkulturelle Kommunikation- Ansbach, Berlin, Jena) se od 1. novembra 2009 izvaja multilateralni mednarodni projekt z naslovom »Večjezična medkulturna poslovna komunikacija za Evropo«. V projektu aktivno sodeluje devet znanstveno-raziskovalnih inštitucij iz Nemčije, Češke Republike, Madžarske, Latvije, Litve, Estonije, Romunije, Slovaške in SLOVENIJE (Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za prevodoslovje).

Podrobne informacije o projektu so dostopne na spletni strani: www.mig-komm.eu.

Osrednja tema projekta je spodbujanje poslovnega večjezičnega in medkulturnega dialoga, s pomočjo katerega se bodo evropski državljani učinkoviteje soočali z izzivi poslovne komunikacije v raznoliki družbi Evrope. Jezikovna politika sodobne Evrope predvideva večjezičnega govorca, ki se bo znašel na jezikovno in kulturno raznolikem evropskem kontinentu, obenem pa bo sposoben ohraniti lastno kulturno istovetnost.

 

Namen projekta

Namen projekta je izdelava in uporaba gradiv za učenje tujih jezikov s posebnim poudarkom na poslovnem komuniciranju. Gre za interaktivno oblikovana gradiva, ki upoštevajo evropsko jezikovno in kulturno raznolikost ter so didaktično zasnovana tako, da uporabniku omogočajo lahko in hitro dostopnost. K osnovnim ciljem projekta štejemo tudi izdelavo testnih gradiv, ki omogočajo pridobivanje certifikata za posamezne jezike na področju poslovnega komuniciranja, pri čemer se upoštevajo predvsem manj razširjeni evropski jeziki, kot so estonščina, litovščina, madžarščina, slovaščina, slovenščina itd. Projekta ima namen krepiti in izboljšati poslovni medkulturni dialog, ki temelji na raznolikosti in pestrosti evropske kulture.

Gradiva za nemško poslovno komuniciranje so delno že izdelana. V okviru projekta MIG-KOMM-EU se omenjena učna gradiva dopolnijo in aktualizirajo za uporabo v manj razširjenih evropskih jezikih, kot so romunščina, češčina, slovaščina, estonščina, litovščina, madžarščina, slovenščina itd. Pedagoško-didaktična gradiva temeljijo na reševanju nalog (task based learning), upoštevajo prednosti interaktivnega samoizobraževanja in se prilagajajo učnemu okolju (Blended-Learning-Onlinekurs). Gradiva za uspešno poslovno večjezično in medkulturno sporočanje so predvsem namenjena poklicnemu izobraževanju odraslih. Dostopna bodo na spletu (www.mig-komm.eu) in predstavljena na posameznih partnerskih inštitucijah. Priprava didaktičnega gradiva za večjezično in medkulturno poslovno komuniciranje je tesno povezana s postopkom pridobivanja jezikovnega certifikata. ECL-certifikati so trenutno na voljo za 12 jezikov: angleščino, nemščino, madžarščino, italijanščino, poljščino, češčino, slovaščino, španščino, srbščino, romunščino, bolgarščino in ruščino. Poleg naštetih jezikov bodo v okviru projekta MIG-KOMM-EU možnost pridobivanja certifikata nudile še Litva, Estonija in Latvija. Projekt prispeva h kakovosti in zanimivosti vseživljenjskega poklicnega izobraževanja ter nudi možnost pridobivanja certifikata v ustreznem jeziku (www.mig-komm.eu).

 

Rezultati projekta

  • Jezikovno-didaktična gradiva za poslovno komuniciranje.
  • ECL-testna gradiva za pridobitev certifikata v ustreznem jeziku.
  • Informacije o projektu v medijih: spletne novice (newsletter), tiskani in elektronski mediji.
  • Interaktivna spletna stran projekta (valorizacija); objava gradiv za uspešno poslovno komuniciranje –gradiva, vaje, navodila, video- in avdioposnetki, večjezični slovar, glosar itd.
  • DVD in CD-ROM z ustreznim učnim večjezičnim gradivom.

Klikni tukaj za pdf dokument vsebine projekta