Pozdravljeni na spletni predstavitvi Slavističnega  društva Maribor

Vabilo (za lektorje)

Slavistični kongres - Maribor 2011

 

 

 

 

 


Upravni odbor:

   Marjana Gazvoda      (mirjana.gazvoda@uni-mb.si)

   dr. Mira Krajnc Ivič     (mira.krajnc@uni-mb.si)

   Marija Lešer      (marija.leser@guest.arnes.si) 

   dr. Simona Pulko     (simona.pulko@uni-mb.si) 

   dr. Branislava Vičar      (branislava.vicar@uni-mb.si)   

     

Nadzorni odbor:

   Sonja Arbeiter    (sonja.arbeiter@guest.arnes.si)

   dr. Jožica Čeh Steger     (jozica.ceh@uni-mb.si)

   dr. Irena Stramljič Breznik       (irena.stramljic@uni-mb.si)

   Predsednica: dr. Alenka Valh Lopert  (alenka.valh@uni-mb.si)

   Tajnica: dr. Melita Zemljak Jontes (m.zemljak@uni-mb.si)

   Blagajničarka: Ines Voršič (ines.vorsic@uni-mb.si)

   Računovodkinja: Marija Kraner (marija.kraner@uni-mb.si)